210 4138348

Φίλτρα επιλογών Φίλτρα επιλογών

Παθητική γυμναστική

Η ηλεκτρική διέγερση των μυών (EMS) είναι μια ευρέως διαδεδομένη, αναγνωρισμένη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται στην αθλιατρική αποκατάσταση εδώ και χρόνια.

Στον αθλητισμό και για την καλή φυσική κατάσταση, χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στην συμβατική άσκηση των μυών, για να αυξηθεί η απόδοση των μυϊκών ομάδων και να προσαρμόσει τις φυσικές αναλογίες ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αισθητικά αποτελέσματα.